By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 4, duben, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 6
Annotation: Zpráva o možnostech získání grantu na literární činnost, mj. o dotačním programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2018.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 4, duben, s. 27
Annotation: Recenze. Autor kritizuje kapitolu o literárních periodikách, která pomíjí časopis Plž.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 3, březen, s. 20-22
Annotation: Glosy.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 3, březen, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 6, červen, s. 22-23
Annotation: V článku k jubileu A. Hamana se autor pozastavuje nad tím, že jméno tohoto významného literárního vědce působícího na univerzitě v Plzni...
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 6, červen, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 5-6
Annotation: Propozice soutěží.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 2
Annotation: Zpráva o literárně-hudebním pořadu I. Fencla 23. 5. v Galerii města Plzně.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 5-7
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 2
Annotation: Článek. Ceny Plže získali M. Čechura, O. Janota a J. Sojka, cenu Ason-klubu J. Fišer.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 23
Annotation: Rozloučení se s pravidelnou rubrikou Z českých rovů a hájů, kterou V. Viktora připravoval do Plže od č. 1/2004.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 26-27
Annotation: Referát o sympoziu, které uspořádala Městská knihovna v Klatovech a katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni 10.-11. 11. 2011 na téma...
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 27
Annotation: Shrnutí deseti ročníků Ceny Plže.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 3
Annotation: Poznámky; zejm. o laureátovi Ceny Ason-klubu J. Fišerovi.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 7-9
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 4-7
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 7/8, červenec/srpen, s. 16-17
Annotation: Glosy; mj. o uvedených knihách.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 1-2
Annotation: Zpráva o vyhodnocení 10. ročníku soutěže. 1. cenu za prózu získal I. Fencl.
Article