By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 2-3
Annotation: Přehled aktuálního literárního dění v Plzeňském kraji.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 7
Annotation: Článek o trampském časopise "Zpoždění slunečního vlaku", povídkách V. Špinkové "Pořád je čemu se smát", o básnické sbírce E. Uldmannové...
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 2
Annotation: Zpráva o vydání korespondence J. Vrchlického s J. Vondroušovu "Své milence : listy a básně pro Justýnu Vondroušovou " a Vrchlického básní...
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 5, květen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 1, leden, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 4, duben, s. 26-27
Annotation: Článek o palindromech M. Šedivého, který je autorem zatím nejdelšího českého palindromu zaregistrovaného do České databanky rekordů.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 12, prosinec, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 2, únor, s. 1
Annotation: Úvodník, ve kterém je mj. zpráva o udělení Ceny B. Polana A. Vávrové a M. Čechurovi. Čestné uznání získali I. Fencl a M. Šedivý.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 2, únor, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 1, leden, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 6, červen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 3, březen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 5-6
Annotation: Článek o happeningu, na kterém M. Šedivý spálil 148 výtisků své knihy Po zarostlém chodníčku.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 6, červen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 11, listopad, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické údaje.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 10, říjen, s. 3 obálky
Annotation: Soupis autorů se stručnými biografickými údaji.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 4, duben, s. 3 obálky
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 2, únor, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article