By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 7
Annotation: Článek o básnické sbírce R. Schuldové "Chtěla jsem být lunou", o básnické sbírce E. Uldmannové "Po špičkách" a o básnické sbírce K. Erbové...
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 1-2
Annotation: Zprávy o aktuálním literárním dění v Plzeňském kraji.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 6
Annotation: Komentář k básnickým sbírkám K. Erbové "Žena, žena, žena" a "Nedohrané partie" a k básnickým sbírkám A. Vávrové "Tři čtvrtě na smrt"...
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 12, prosinec, s. 8-10
Annotation: Úvaha o literárních cenách a Ceně Bohumila Polana, která byla udělena K. Erbové a J. Sojkovi.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 1-3
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 9, září, s. 17-20
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 1-2
Annotation: Zpráva o autorském čtení K. Erbové a J. Štroblové, které proběhlo 4. 12. 2019 v Knihovně města Plzně.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 2
Annotation: Zpráva o besedě básnířek Plzeňského kraje o poezii, která proběhla 5. 11. 2019 v Knihovně města Plzně v rámci Plzeňského literárního festivalu.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 11, listopad, příl. Listy Ason-klubu, č. 11, s. 2-5
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 3
Annotation: Zpráva o pořadu "Ženský hlas", v jehož rámci vystoupí též západočeské spisovatelky.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 4, duben, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 4, duben, s. 24-24
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 4, duben, s. 1
Annotation: Úvodník mj. zmiňující jubileum a tvorbu K. Erbové.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 4, duben, s. 16-20
Annotation: Literárněkritické laudatio k básnířčině jubileu s přirovnáním k tvorbě Z. Rotrekla.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 11, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 9, září, 4. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 3, březen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 2
Annotation: Zpráva o 36. Světovém kongresu básníků (Praha). K. Erbová a J. Hrubý na něm převzali čestný doktorát za literaturu.
Article