By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 2
Annotation: Zpráva o uložení ostatků básníka J. Hrubého do čestného hrobu města Plzně.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 7/8, červenec/srpen, s. 5
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Zamyšlení nad poezií T. T. Kůse a jeho sbírkou "Mělké jámy" - v souvislosti s udělením Ceny Bohumila Polana.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 7
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "Otylé ach", jež vznikla na základě básní J. Hrubého a již uvádí Divadlo JakoHost v Divadle Dialog.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 5, květen, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 5, květen, s. 2
Annotation: Básně.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 1-2
Annotation: Různé zprávy; mj. o uctění památky básníka J. Hrubého 21. 2. 2018 se záznamem T. Kůse; připojena biografická poznámka.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 11, listopad, s. 3-8
Annotation: Deníkové záznamy; mj. o J. Hrubém.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 1
Annotation: Úvodník, který je věnován J. Hrubému. Též s informací o smrti V. Hracha.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 2-3
Annotation: Básně k úmrtí J. Hrubého a báseň k jeho narozeninám datovaná 10. 5. 2012.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 4-7
Annotation: Vzpomínky a texty k úmrtí J. Hrubého.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 8-9
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 10
Annotation: Nekrolog (psáno též pro Noviny Obce spisovatelů; kráceno).
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 11-13
Annotation: Článek zaměřený na zastoupení J. Hrubého v literárněhistorických a lexikografických příručkách.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 3-4
Annotation: Text napsaný J. Hrubému k narozeninám (datováno 2. 5. 2017).
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 5, květen, s. 12-14
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 12, prosinec, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 2
Annotation: Zpráva o 36. Světovém kongresu básníků (Praha). K. Erbová a J. Hrubý na něm převzali čestný doktorát za literaturu.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 1, leden, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 1-2
Annotation: Reportáž ze zahájení Plzeňského literárního festivalu (5.-30. 11. 2015) a z pořadu Pocta Josefu Hrubému.
Article