By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 1-2
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 2-3
Annotation: Úvaha o tom, zda (a jak) se liší literární tvorba, resp. psaní žen a mužů. Ve své úvaze autor vychází z podnětu D. Kovářové.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 2
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 3-4
Annotation: Rozhovor se spisovatelem V. Gruberem.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelem I. Vičarem o jeho literární tvorbě, časopise Plž a spisovatelích a spisovatelkách ze Střediska západočeských spisovatelů.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 6, červen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 1-2
Annotation: Zpráva o valné hromadě Obce spisovatelů, která se konala 18. 3. 2017 v Praze. Mj. byl představen almanach Duše plné slov a první číslo Novin...
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 7
Annotation: Zpráva o projektu Střediska západočeských spisovatelů Řetězový román. Akce dopisování kapitol různými autory probíhá od 1. 3. do 3. 9....
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 2, únor, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 2
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Bohumila Polana za rok 2015 D. Kovářové.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 4
Annotation: Poznámka o knize.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 12, prosinec, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 10, říjen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 1-2
Annotation: Zprávy o oceněních. D. Kovářová získala čestné uznání Ceny Miloslava Švandrlíka, P. Šimon francouzské státní vyznamenání Řád akademických...
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 4, duben, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 12, prosinec, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 9, září, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 4, duben, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 3, březen, s. 27
Annotation: Zpráva o udělení cen 12. 2. 2014. Ceny Plže získali K. Sachrová, J. Kolář Doubravický a D. Kovářová. Cenu Ason-klubu získala L. Koutná.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 3, březen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article