By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 1
Annotation: Zpráva o básnickém antologii "Krátká báseň" a o básnické výzvě J. Sojky a P. Čermáčka "Vdechnout báseň", do níž přispěli čeští básníci...
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 4, duben, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 1, leden, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 7/8, červenec/srpen, 3. s. obálky
Annotation: Biografické poznámky.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 9, září, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 5, květen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 12, prosinec, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 11, listopad, s. 3 obálky
Annotation: Krátké biografické poznámky.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 10, říjen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 9, září, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 7/8, červenec/srpen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 6, červen, s. 25-27
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 6, červen, s. 27
Annotation: Vzpomínka. Toto číslo Plže je věnováno K. Trinkewitzovi.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 6, červen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 5, květen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 5, květen, s. 1
Annotation: Úvodník, který je z převážné části nekrologem k úmrtí L. Vinše (zemřel 23. 2. 2014). Se zprávou o úmrtí K. Trinkewitze, kterému bude věnováno...
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 4, duben, s. 25
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 4, duben, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 3, březen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 2, únor, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article