By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 7/8, červenec/srpen, 3. s. obálky
Annotation: Biografické poznámky.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 3, březen, s. 15
Annotation: Vzpomínka na účast na autorském čtení L. Vinše.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 2, únor, s. 26-27
Annotation: Recenze knihy z pozůstalosti L. Vinše, která mj. obsahuje esej o knize R. Szpuka.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 1, leden, s. 20-21
Annotation: Recenze. S kritickou poznámkou o ilustracích R. Szpuka.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 1, leden, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 3, březen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 12, prosinec, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 11, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky. U autora Zúñiga Pavlov Jorge je uvedno datum narození 1960.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 10, říjen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 10, říjen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 7/8, červenec/srpen, s. 8-13
Annotation: Úvodní poznámka (s. 8) k otištěnému výběru z korespondence L. Vinše (Z dopisů Romanu Szpukovi). Se stručnými komentářemi R. Szpuka.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 7/8, červenec/srpen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 5, květen, s. 26-27
Annotation: Vzpomínka na přítele, který zemřel náhle v únoru 2014.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 5, květen, 3. s. obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 5, květen, s. 1
Annotation: Úvodník, který je z převážné části nekrologem k úmrtí L. Vinše (zemřel 23. 2. 2014). Se zprávou o úmrtí K. Trinkewitze, kterému bude věnováno...
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 5, květen, s. 12-13
Annotation: Úvaha nad dílem L. Vinše, především nad soukromým tiskem "Kráčející Vítr" (20 výtisků, Blatná 2002).
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 5, květen, s. 15-16
Annotation: Vzpomínky k úmrtí L. Vinše.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, s. 1
Annotation: Nekrology k úmrtí V. Bakalové (zemřela 19. 1. 2014) a L. Vinše (zemřel 2. 3. 2014).
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 9, září, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article