By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 1-2
Annotation: Zpráva o XI. ročníku soutěže. Vítězem se stal J. Lipšanský, M. Velebný získal čestné uznání. Jeho oceněná povídka Jak jsem se stal srážcem...
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 5-7
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 5-8
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 27
Annotation: Shrnutí deseti ročníků Ceny Plže.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 3
Annotation: Poznámka o soutěži, kterou vyhlásila Knihovna Bolevec. Úkolem bylo přepsat pohádku v jiném žánru. Na s. 4-5 jsou otištěny dvě vítězné práce.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 7-9
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 4-7
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 7/8, červenec/srpen, s. 16-17
Annotation: Glosy; mj. o uvedených knihách.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 1-2
Annotation: Zpráva o vyhodnocení 10. ročníku soutěže. 1. cenu za prózu získal I. Fencl.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 4
Annotation: Zprávy.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 6-7
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 5, květen, s. 27
Annotation: Poznámka o ocenění Literou za poezii.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 6-7
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 5-7
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 7
Annotation: Poznámka k zaslané básni (v anglické a české verzi). Za anglickou verzi básně Stars získala v r. 2007 1. místo v soutěži Ars poeticae.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 1
Annotation: Zpráva o získání druhého místa v kategorii próza.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 5-6
Annotation: Kritický článek o úrovni literárních soutěží, nových talentech, časopisu Plž a české literatuře.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 3
Annotation: Zpráva o získání druhého a devátého místa za povídky.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 12, prosinec, s. 6-7
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 11, listopad, příl. Listy Ason-klubu, č. 11, s. 4
Annotation: Zpráva o získání 1. místa.
Article