By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 2
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 4-7
Annotation: Literární texty.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 8
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 7-8
Annotation: Blahopřání k životnímu jubileu literárnímu kritikovi a historikovi V. Novotnému.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 8-11
Annotation: Povídka.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 11
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 12-13
Annotation: Článek o literárním kritikovi a historikovi V. Novotném a o básnících K. Šiktancovi a J. V. Svobodovi.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 13-14
Annotation: Básně.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 14-16
Annotation: Článek o "stolní společnosti přátel" literárního kritika a historika V. Novotného.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 17-18
Annotation: Povídka.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 19-20
Annotation: Povídka.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 20-21
Annotation: Básně.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 22
Annotation: Básně věnované Vladimíru N.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 22-24
Annotation: Povídka a báseň.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 4-5
Annotation: Přehled literárních soutěží a cen.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 6
Annotation: Autor ve svém komentáři popisuje vznik své prózy "Jsem živý : podepsán Ježek v kleci".
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 7
Annotation: Článek o básnické sbírce R. Schuldové "Chtěla jsem být lunou", o básnické sbírce E. Uldmannové "Po špičkách" a o básnické sbírce K. Erbové...
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 7-8
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci pohádky T. Jarkovského "O třech synech", již uvádí Divadlo Alfa.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 25-28
Annotation: Úryvek z prózy.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 29
Annotation: Báseň věnovaná V. Novotnému.
Article