By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 7, červenec, s. 159-160
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 11, listopad, s. 169-171
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 10, říjen, s. 35-38
Annotation: O trvalosti hodnot K. H. Máchy, K. Čapka aj. a o jejich dobových konkretizacích.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 8, srpen, s. 153-155
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 4, duben, s. 166-168
Annotation: Referát o inscenaci hry K. Čapka, též o hře P. Karvaše Velká paruka v Ostravě a v Bratislavě.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 1, leden, s. 52-54
Annotation: Medailón k 75. výročí narození; s přetiskem bajky Jak se pěstují oblaka.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 1, leden, s. 55
Annotation: Přetisk vyznání obdivu anglického nakladatele ke K. Č. (The Czechoslovak in England 1939, 22. 12.).
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 10, říjen, s. 167-168
Annotation: O poměru předválečného Maďarska ke K. Č.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 12, prosinec, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 4, duben, s. 134-135
Annotation: Referát.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 1, leden, s. 72-77
Annotation: O ideových základech tvorby K. Č. a jejím lyrismu, humoru a ironii.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 10, říjen, s. 111-112
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 8, srpen, s. 114-116
Annotation: Recenze - srovnání překladů.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 36-38
Annotation: Autor informuje o výstavě (výtvarných) děl J. Čapka v brněnském Domě umění.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 126-127
Annotation: Autor informuje o soudobých tendencích japonské literatury a o překladech českých děl do japonštiny.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 118-120
Annotation: Autor podává zprávu o překladech české a slovenské literatury v zahraničí po roce 1945.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 2-5
Annotation: Autor se prostřednictvím sportovní, resp. "fotbalové metafory", vycházející z vlastní zkušenosti, snaží vyložit podstatu života jedince v...
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 67-70
Annotation: Autor se zamýšlí nad literární tvorbou a publicistikou K. Čapka.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 96-97
Annotation: Autorka se zamýšlí nad žánrem pohádky, jak ji reprezentují např. pohádky M. Macourka.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 1-2
Annotation: Autor se na základě svých zkušeností z besed se čtenáři zamýšlí nad posláním literatury a spisovatelů v socialistické společnosti.
Article