By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 16-17
Annotation: Polemika s článkem V. Havla (H, č. 15).
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 3, březen, s. 16-21
Annotation: O dílech M. Martena hodnotících smysl českých dějin, zejména protireformace.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 2, únor, s. 13-20
Annotation: Přetisk studie; s životopisnou poznámkou V. B. o autorovi statě.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 11, listopad, s. 145-154
Annotation: Anketa o výhledech české a slovenské literatury v druhém padesátiletí republiky.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 52-54
Annotation: Poznámky o funkci kritiky.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 9-14
Annotation: O našem kulturním vývoji po 1. a 2. světové válce.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 103-111
Annotation: O odcizení i desalienaci v díle O. B.; též o jejich významu pro pochopení Březinovy mystiky.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 8, srpen, s. 169-170
Annotation: Referát o 2. sympoziu bohemistů a slovakistů pořádaném v Praze.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 151-152
Annotation: Recenze nového měsíčníku vycházejícího v Brně.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 153-154; č. 6, červen, s. 168
Annotation: Polemika s článkem V. J. V osidlech apriorismu (P 1967, č. 9) o skupině UDS.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 122-124
Annotation: Poznámky ke knihám.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 22-30
Annotation: Studie o současných česko-slovenských vztazích, mj. v oblasti kultury.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 61-67
Annotation: Studie o česko-slovenských literárních vztazích; též o poměru české a slovenské prózy k folklorní tvorbě a k světové literatuře; též...
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 153-154
Annotation: O recenzní rubrice časopisu.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, s. 121-123
Annotation: Poznámky.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 154
Annotation: O interviewu M. Válka v časopisu Frankfurter Rundschau.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 147
Annotation: Mj. o ohlasu dokumentu v Spolkové republice Německo.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 128-130
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article