By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 61-64
Annotation: Recenze tří knih F. H.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 96-98
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 1, leden, s. 66-72
Annotation: O mýtotvorné síle v knihách B. Hrabala Pábitelé, F. Hrubína Zlatá reneta aj.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 7, červenec, s. 59-61
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 7, červenec, s. 57-59
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 1, leden, s. 41-44
Annotation: O způsobu odstraňování kultu osobnosti v české poezii; zejména o poezii uvedených autorů.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 5, květen, s. 48-52
Annotation: Úvaha o současném stavu a problémech české a slovenské lyriky; druhá část je věnována Hrubínově Romanci pro křídlovku.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 2, únor, s. 30-36
Annotation: Studie o kosmickém motivu v lyrice a rozbor poezie Š. Žáryho, F. Hrubína a dalších z tohoto zřetele.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 2, únor, s. 117
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 8, srpen, s. 111-113
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 8, srpen, s. 43-50; č. 9, září, s. 42-54
Annotation: Rozbor her uvedených autorů.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 8, srpen, s. 114-116
Annotation: Recenze - srovnání překladů.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 6, červen, s. 143-144
Annotation: Referát o inscenaci ND.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 6, červen, s. 104-107
Annotation: O tvorbě uvedených autorů, pokud se u nich projevuje jako charakteristický rys nové poezie úsilí o totalitu básnické výpovědi a zdůraznění...
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 1, leden, s. 107-109
Annotation: Recenze sbírky Oblohy a srovnání textu s původními samostatnými básnickými sbírkami.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 49-52
Annotation: Autor se zamýšlí nad hlavními trendy v soudobé próze mladých tvůrců.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 128-129
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 160
Annotation: Zpráva nakladatelství Československý spisovatel.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 158-159
Annotation: Autor informuje o nových divadelních inscenacích.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 160
Annotation: Zpráva nakladatelství Československý spisovatel.
Article