By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 116-118
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 5, květen, s. 160
Annotation: Recenze edice M. Blahynky a J. Čutky.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 1, leden, s. 41-44
Annotation: O způsobu odstraňování kultu osobnosti v české poezii; zejména o poezii uvedených autorů.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 4, duben, s. 112-113
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 3, březen, s. 125-126
Annotation: Zvláště o ohlasu děl uvedených autorů.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 8, srpen, s. 114-116
Annotation: Recenze - srovnání překladů.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 4, duben, s. 126-127
Annotation: Přehledový referát, mj. o inscenacích her Manon Lescaut a Jezero Ukereve v Divadle E.F.Buriana.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 2, únor, s. 44-47
Annotation: Výbor z úvah s mezititulky Básník a dítě, Poezie, Náš Toman, Síla prostoty, Vítězslavu Nezvalovi, Verlaine a Rimbaud našeho mládí, Básník...
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 128-129
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 160
Annotation: Zpráva nakladatelství Československý spisovatel.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 112-113
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 140
Annotation: Autor polemizuje s článkem M. Blahynky "Teoretikům do památníku" (in: Plamen 1960, č. 9, s. 139).
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 52-53
Annotation: Autor formou alegorie líčí literární vývoj (neznámé/ho) básníka/řky.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 139
Annotation: Autor reaguje na článek J. Volka o žánru hádanky (in: Plamen 1960, č. 6, s. 95-97).
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 65
Annotation: Glosa připomíná básníka R. Desnose a ohlasy jeho díla v Čechách.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 168-169
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 82-85
Annotation: Autor u příležitosti životního jubilea F. Branislava připomíná jeho básnickou tvorbu a životní cesty.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 4-11
Annotation: Autor se zamýšlí nad vývojem české literatury od roku 1945 do počátku 60. let.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 22-27
Annotation: Zahraniční osobnosti vyjadřují své názory na (soudobou) českou literaturu a kulturu.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 28-31
Annotation: Autor informuje o sovětské překladové antologii české poezie.
Article