By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 9, září, s. 106-112
Annotation: Článek o souvislostech 1. (1946) a 4. (1967) sjezdu Svazu čs. spisovatelů.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 8, srpen, s. 169-170
Annotation: Referát o 2. sympoziu bohemistů a slovakistů pořádaném v Praze.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 66-70
Annotation: O regeneraci české a slovenské prózy posledních let; předneseno na sympoziu o současné próze v italské Gorici v září 1967.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 31-33
Annotation: Projev přednesený na červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 28-30
Annotation: Projev přednesený na červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 100-102
Annotation: O rozdílu mezi básnickým zobrazením a jeho vnitřním smyslem; referát ze sympozia.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 155
Annotation: Referát o červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 8-12
Annotation: Úryvky ze sjezdových materiálů.
Article
9
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 1, leden, s. 150
Annotation: Referát o 2. ročníku festivalu.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1967, č. 1, leden, s. 149-150
Annotation: Prohlášení; k článku F.J. Kolára Promluvme si o tom ...(Kulturní tvorba 1967, č. 46). Prohlášení bylo též otištěno v časopise Host do domu...
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 7, červenec, s. 2-7
Annotation: Úvodní projev.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 7, červenec, s. 162-163
Annotation: Referát o konferenci.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 1, leden, s. 162-163
Annotation: Referát o konferenci.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 11, listopad, s. 169-171
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 5, květen, s. 145-146
Annotation: Příspěvek ze sympozia.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 5, květen, s. 145-146
Annotation: Příspěvek ze sympozia.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 4, duben, s. 145-147
Annotation: Příspěvek ze sympozia.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 4, duben, s. 149
Annotation: Rozhovor o současné jugoslávské literatuře; rovněž o potřebě dalších diskusí o marxistické literární kritice (u příležitosti sympozia).
Article