By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 147-148
Annotation: Tři referáty informující o setkání (mladých) literátů v Dobříši.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 148-149
Annotation: Autor referuje o kulturních zážitcích z Polska.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 77-79
Annotation: Autor přehodnocuje soudobou (literární) kritiku a její čtenářské vnímání. Marxistická kritika podle něj chápe kritiku jako individuální,...
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 159
Annotation: Zpráva redakce o chodu Plamene a o besedách se čtenáři.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 143
Annotation: Dopis čtenáře redakci Plamene - vycházející z čtenářského zážitku básně L. Stehlíka "Budislavická lípa" (in: Plamen, č. 7, s. 1-4).
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 92-95
Annotation: Autor se zamýšlí nad pražskou německou poezií (R. M. Rilke, F. Werfel) přelomu 19. a 20. století..
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 138-139
Annotation: Autor se zamýšlí nad Básnickými almanachy uplynulých let.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 176
Annotation: Redakční zpráva o besedách se čtenáři.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 95
Annotation: Podle autora byl S. K. Neumann tím, kdo byl jako první z generace literátů z konce 19. století schopen znovu uvidět "novou panenskou zemi".
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 127-128
Annotation: Redakční zpráva o besedách se čtenáři.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 135
Annotation: Autor připomíná osobnost Františka Halase staršího.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 114-115
Annotation: Autor referuje o dvou knihách Č. Jeřábka, které tematizují život B. Němcové.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 62-65
Annotation: Zpráva o koncepci časopisu Kmen, již prosazoval J. Fučík.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 131-132
Annotation: Autor referuje o průběhu zasedání ÚV Svazu čs. spisovatelů.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 67-71
Annotation: Autorka vzpomíná na návštěvu V. V. Majakovského v Praze v dubnu 1927.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 75-76
Annotation: Autorka vzpomíná na Františka Halase.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 82-83
Annotation: Autor vzpomíná na L. Fürnberga.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 111-112
Annotation: Autor se zamýšlí nad problematikou literatury pro děti a nad nejnovějšími knihami této oblasti.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 129
Annotation: Autor vzpomíná na E. F. Buriana.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 2, s. 291-292
Annotation: Autor kriticky reaguje na článek J. Lederera ("-e-") "Jilemnický neznámý?" (in: Plamen 1959, č. 1, s. 110).
Article