By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 127-128
Annotation: Úvod k ukázkám z díla P. K.; s bibliografií knižně vydaných prací a jejich českých překladů.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 128-129
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 123-126
Annotation: Autor se na základě vybraných překladů moderních básnických děl z různých světových literatur zamýšlí nad tím, zda česká poezie dosahuje...
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 151-152
Annotation: Autor informuje o životní jubileu A. Kroupy.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 160
Annotation: Zpráva nakladatelství Československý spisovatel.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 102-104
Annotation: Autorka porovnává české překlady Čechovova "Racka" od L. Fikara, B. Mathesia a J. Topola.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 119-120
Annotation: Autor se u příležitosti překladu "Artušovy smrti" zamýšlí nad artušovskými legendami a nad problémy jejich překladu.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 120
Annotation: Autorka kriticky komentuje překlad novely A. Stila "Až zítra".
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 122-125
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 128-129
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 65
Annotation: Glosa připomíná básníka R. Desnose a ohlasy jeho díla v Čechách.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 109
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 28-31
Annotation: Autor informuje o sovětské překladové antologii české poezie.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 127
Annotation: Autor informuje o překladech z arabsky psané poezie.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 125
Annotation: Autor informuje o překladech českých autorů do polštiny.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 135
Annotation: Autor informuje o (chystaných) překladech F. Halase a dalších českých autorů do polštiny.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 440
Annotation: Autorka informuje o překladech dvou slovinských prozaiků: A. Ingoliče a P. Vorance.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 446-447
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 4, s. 587-588
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 107-108
Annotation: Autor informuje o nových básnických překladech ze sovětské a německé poezie, jež se mohou stát tvůrčím podnětem i pro české básníky.
Article