By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 49-52
Annotation: Autor se zamýšlí nad hlavními trendy v soudobé próze mladých tvůrců.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 120-123
Annotation: Autor uvažuje o čtyřech novelách M. Honzíkové, A. Klimenta, L. Šneppa a V. Stýblové.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 129-130
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 73-77
Annotation: Autor se zamýšlí nad prozaickou tvorbou K. Nového.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 83-85
Annotation: Autor se u příležitosti životního jubilea T. Svatopluka zamýšlí nad jeho osobností a literární tvorbou.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 106-108
Annotation: Autor se zamýšlí nad prózou E. Petišky "Než uzrají muži".
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 110-112
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 119-122
Annotation: Autor rozebírá románovou trilogii K. F. Sedláčka "Závod ve stínu".
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 106-107
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 165-166
Annotation: Autor podává kritickou zprávu o "emigračním románu" E. Hostovského "Dobročinný večírek".
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 99-101
Annotation: Autor hodnotí román I. Kříže "Velká samota".
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 125-126
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 113-114
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 142-143
Annotation: Autor informuje o zajímavých divadelních inscenacích.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 66-69
Annotation: Autor se zamýšlí nad proměnami (ruského) románu - na příkladu L. N. Tolstého.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 22-27
Annotation: Autor se zamýšlí nad divadelními hrami, v nichž jsou ústředními postavami mladí lidé.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 115-116
Annotation: Článek informuje o (soudobé) pohádkové literární produkci.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 138
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 135-136
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 141-142
Annotation: Autor se zamýšlí nad soudobou dramatickou a divadelní produkcí.
Article