By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 61
Annotation: Autor se v úvodu ke svým povídkám "Proměny" zamýšlí nad literární tvorbou obecně.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 102
Annotation: Autor uvádí, že daří-li se umělci vystihnout nové životní jevy, je rovněž potřeba, aby na tento fakt upozornili také kritici.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 116-118
Annotation: V úryvcích z různých textů se autor vyjadřuje k problematice umění a umělecké tvorby.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 110-112
Annotation: Autor se zamýšlí nad básnickými sbírkami (výbory) F. Branislava, J. Nohy, M. Jirka a J. Aldy.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 112-113
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 133
Annotation: Autor připomíná literární tvorbu nedávno zesnulého básníka A. Trýba.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 155
Annotation: Autorka považuje za nejdůležitější kritérium literárního díla jeho pravděpodobnost, o níž má spisovatel usilovat.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 29-32
Annotation: Autor se zamýšlí nad tvorbou (soudobých) mladých básníků.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 18-22
Annotation: Dopis k padesátinám F. Hrubína.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 141-143
Annotation: Rozhovor s G. J. Baklanovem.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 46
Annotation: Podle autora existuje cosi jako "vyšší nedbalost v umění", soudobí čeští a slovenští spisovatelé se jí však podle jeho názoru teprve musí...
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 105-106
Annotation: Autor informuje o nové básnické sbírce M. Floriana "Stopy".
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 48-51
Annotation: Autor vzpomíná na své setkání se St. K. Neumannem.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 86-88
Annotation: Autor shrnuje dosavadní vývoj básnické tvorby O. Mikuláška.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 102-103
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 47-51
Annotation: Autor se zamýšlí nad osobností V. Nezvala a jeho básnickou tvorbou.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 52
Annotation: Autor se zamýšlí nad osobností V. Nezvala a jeho básnickou tvorbou.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 131
Annotation: Autor se u příležitosti životního jubilea I. Barta zamýšlí nad jeho básnickou tvorbou.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 94-98
Annotation: Autor připomíná M. Pujmanovou jakožto literární kritičku.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 109-111
Annotation: Autor se zamýšlí nad básnickou sbírkou J. Šotoly "Venuše z Mélu".
Article