By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 9, září, s. 14-20
Annotation: Studie o postavení kultury a literatury v souvislosti s průmyslovou revolucí.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 148
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 61-67
Annotation: Studie o česko-slovenských literárních vztazích; též o poměru české a slovenské prózy k folklorní tvorbě a k světové literatuře; též...
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 4-6
Annotation: O inspirující síle Října pro světovou literaturu.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 31-33
Annotation: Projev přednesený na červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 28-30
Annotation: Projev přednesený na červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 155
Annotation: Referát o červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 8-12
Annotation: Úryvky ze sjezdových materiálů.
Article
10
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 12-19
Annotation: O nevydávaných rukopisech.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 85-86
Annotation: O nutnosti rozšíření spolupráce mezi Východem a Západem; s návrhem vydávání společného sborníku.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 1-3
Annotation: O vztahu lidství, autenticity a tzv. tvorovosti, zejména u F. Kafky a A. P. Čechova.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 29-34
Annotation: O proměnách mýtu prokletého básníka od romantismu po beatnictví.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 1, leden, s. 1-4
Annotation: Úvodník k výročí Října; mj. též o jeho významu pro vývoj literatury.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 5, květen, s. 161-166
Annotation: Anketa ke sjezdu; o vztahu umělce a společnosti.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 3, březen, s. 76-77
Annotation: Esej; mj. o pojetí lásky u romantických básníků. Z cyklu Sexus - Erós - Múzy.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 3, březen, s. 82-86
Annotation: K pojetí mýtu a utopie a jejich vztahu; rovněž o mýtu ve světové literatuře.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 3, březen, s. 69-76
Annotation: Z cyklu Sexus - Erós - Múzy.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 3, březen, s. 58-62
Annotation: O milostných tragédiích literárních hrdinů; rovněž o přeměně morálního cítění a jeho odrazu v současné české literatuře. Z cyklu Sexus...
Article