By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 49-52
Annotation: Autor se zamýšlí nad hlavními trendy v soudobé próze mladých tvůrců.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 73-77
Annotation: Autor se zamýšlí nad prozaickou tvorbou K. Nového.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 154
Annotation: Autor se zamýšlí nad mladými polskými básníky (často srovnávanými s českými autory své generace) a uvádí některé problematické jevy jejich...
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 13
Annotation: Podle autora má skutečná poezie vyjadřovat skutečný svět, ale též vnitřní svět člověka. Poezie má podle něj sloužit, být nástrojem (ba...
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 116-118
Annotation: V úryvcích z různých textů se autor vyjadřuje k problematice umění a umělecké tvorby.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 131-132
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 92-93
Annotation: Autor se zamýšlí nad knihou A. Branalda "Skříňka s líčidly".
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 115-117
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 108-109
Annotation: Autor konstatuje, že poválečná, tj. publicistická tvorba J. Glazarové plynule navazuje na její románovou tvorbu 30. let.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 133-134
Annotation: Autor vzpomíná na J. Pojara.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 58-63
Annotation: Autor se zamýšlí nad vývojem básnické poetiky F. Hrubína v letech 1933-1945.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 71
Annotation: Autor vyzývá k tomu, aby byli básníci "milováni" - jakožto ti, kteří jsou nadáni darem vidět svět jinak.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 82
Annotation: Podle autorky musí spisovatel (tím spíš bezprostředně po skončení války) mluvit jasně a musí být schopen se co nejnaléhavěji vyslovit.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 1
Annotation: Autorova rada básníkům, aby se co nejvíce starali o člověka, tj. o jeho bolesti, radosti, a také o společnost a dobu.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 160
Annotation: Zpráva o besedách se spisovateli, které (spolu)organizuje Plamen.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 88-91
Annotation: Autor se zamýšlí nad různými literárními žánry a konstatuje, že k tomu, aby mohla být jistá literatura považována za "dobrou", je potřeba...
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 118
Annotation: Autor informuje o názorech na postavení knihy v době zesilujícího technického pokroku, které vyšly ve zvláštní příloze časopisu "The Times...
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 68
Annotation: Autor kritizuje postoj českých meziválečných spisovatelů ke společnosti.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 95-97
Annotation: Autor polemizuje s názory M. Blahynky, předloženými ve stati "Hádanka pro kabrňáky aneb Verše, jaké neznáte" (in: Plamen 1960, č. 1, s. 138).
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 135-136
Annotation: Článek se věnuje problematice detektivního žánru v soudobé české literatuře.
Article