By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 8, srpen, s. 28-30
Annotation: Studie o experimentální poezii z hlediska fenomenologické poetiky.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 1, leden, s. 150
Annotation: Referát o 2. ročníku festivalu.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 7, červenec, s. 72-79
Annotation: Informativní článek o konkrétní poezii.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 1, leden, s. 144-145
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 9, září, s. 112-115
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 7, červenec, s. 136-137
Annotation: Referát o inscenaci brněnského divadla poezie Inzerát na skřivánka aneb česká poezie nemilostná (sestavil Milan Uhde, režie Radim Vašinka).
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 13
Annotation: Podle autora má skutečná poezie vyjadřovat skutečný svět, ale též vnitřní svět člověka. Poezie má podle něj sloužit, být nástrojem (ba...
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 155-156
Annotation: Autor se zamýšlí nad soudobým stavem rozhlasového vysílání a rozhlasových inscenací.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 151-152
Annotation: Autor informuje o životní jubileu A. Kroupy.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 140
Annotation: Autor polemizuje s článkem M. Blahynky "Teoretikům do památníku" (in: Plamen 1960, č. 9, s. 139).
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 139
Annotation: Autor reaguje na článek J. Volka o žánru hádanky (in: Plamen 1960, č. 6, s. 95-97).
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 17
Annotation: Báseň věnovaná F. Hrubínovi, jejímž tématem je samotná poezie.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 156
Annotation: Autor informuje o kulturním pořadu, v jehož rámci vystoupilo mnoho mladých, ještě "nezavedených" básníků, hudebníků a herců.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 7
Annotation: Autor zdůrazňuje, že podstata básnictví spočívá mj. také v přímé účasti ve společenském procesu. Teprve tehdy může básnické dílo nabýt...
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 21
Annotation: Autor se ohrazuje proti "školometskému prosazování "čisté poezie"" a zdůrazňuje moc slova jako nejvýznamnější složky poezie vůbec.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 95-97
Annotation: Autor polemizuje s názory M. Blahynky, předloženými ve stati "Hádanka pro kabrňáky aneb Verše, jaké neznáte" (in: Plamen 1960, č. 1, s. 138).
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 98-99
Annotation: Autorka připomíná básnickou i literárně kritickou tvorbu J. Hory.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 113-114
Annotation: Autor informuje o literární soutěži, vypsané u příležitosti 15. výročí osvobození ČSR, a o Státních cenách Klementa Gottwalda.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 133
Annotation: Autor proklamuje, že v podstatě vše okolo nás je poezií pouze je třeba se naučit to vidět.
Article