By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 127-128
Annotation: Úvod k ukázkám z díla P. K.; s bibliografií knižně vydaných prací a jejich českých překladů.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 11, listopad, s. 145-154
Annotation: Anketa o výhledech české a slovenské literatury v druhém padesátiletí republiky.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 8, srpen, s. 169-170
Annotation: Referát o 2. sympoziu bohemistů a slovakistů pořádaném v Praze.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 122-124
Annotation: Poznámky ke knihám.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 22-30
Annotation: Studie o současných česko-slovenských vztazích, mj. v oblasti kultury.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 61-67
Annotation: Studie o česko-slovenských literárních vztazích; též o poměru české a slovenské prózy k folklorní tvorbě a k světové literatuře; též...
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, s. 121-123
Annotation: Poznámky.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 1, leden, s. 150-151
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 101, listopad, s. 161-162
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 10, říjen, s. 163-164
Annotation: K anketě o vztazích mezi slovenskými kritiky a prozaiky (Slovenské pohl'ady, č. 6); rovněž o stylistických rozborech mladých próz.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 9, září, s. 84-88
Annotation: O vydávání slovenských časopisů a knih v nakladatelství Leopolda Mazáče v Praze ve třicátých letech.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 8, srpen, s. 82-84
Annotation: Referát přednesený na kolokviu o česko-slovenských literárních vztazích, pořádaném v Bratislavě 28. 4.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 7, červenec, s. 160
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 7, červenec, s. 172-173
Annotation: Referát přednesený na kolokviu o česko-slovenských literárních vztazích, pořádaném v Bratislavě 28. 4.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 5, květen, s. 155-158
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 5, květen, s. 168
Annotation: O vztazích mezi českou a slovenskou kulturou; k diskusím v časopisu Kultúrny život.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 4, duben, s. 43-47
Annotation: O vztazích mezi současnou českou a slovenskou prózou.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 10, říjen, s. 95-99
Annotation: Esej o soužití různých proudů humanistické kultury; rovněž odmítání různých kultur v minulosti.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 9, září, s. 168-169
Annotation: O vzájemných překladech; rovněž o překladech F. Halase.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 8, srpen, s. 93-99
Annotation: Vzpomínky na úlohu davistů ve společensko-politickém životě na Slovensku.
Article