By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 12, prosinec, s. 107-108
Annotation: k mezinárodní anketě Plamene o kulturní spolupráci socialistických zemí.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 11, listopad, s. 82-84
Annotation: K mezinárodní anketě Plamene o kulturní spolupráci socialistických zemí.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 5, květen, s. 41-44
Annotation: Dopis redakcí Plamene a Slovenských pohľadů na závěr mezinárodní ankety Plamene o kulturní spolupráci socialistických zemí.
Article
4
by Seghersová, Anna, Tendrjakov, Vladimír, Bondarev, Jurij Vasil‘jevič, 1924-2020, Żółkiewski, Stefan, 1911-1991, Putrament, Jerzy, 1910-1986, Kundera, Milan, 1929-, Bredel, Willi, 1901-1964, Monov, Todor, 1928-, Polevoj, Boris Nikolajevič, 1908-1981, Chančev, Veselin, 1919-1966, Frýd, Norbert, 1913-1976, Joho, Wolfgang, 1908-1991, Aksenov, Vasilij Pavlovič, 1932-2009, Ozerov, Vitalij Michajlovič, 1917-2007, Špitzer, Juraj, 1919-1995, Grochowiak, Stanisław, 1934-1976, Kunze, Reiner, 1933-, Trefulka, Jan, 1929-2012, Kawalerowicz, Jerzy, 1922-2007, Lazarev, Lazar' Il'jič, 1924-2010, Anninskij, Lev Aleksandrovič, 1934-, Holub, Miroslav, 1923-1998, Kotarbiňski, Tadeusz, Czeszko, Bohdan, 1923-1988, Hauser, Harald, 1912-1994, Hlavsa, Oldřich, 1909-1995, Kuba, Stejskal, Václav, 1922-1986, Bernštejn, Inna Abramovna, 1919-1992, Zawieyski, Jerzy, 1902-1969, Kupka, Jiří Svetozar, 1921-2017, Stajuda, Jerzy, 1936-1992, Zimmering, Max, 1909-1973, Válek, Miroslav, 1927-1991, Rutkiewicz, Witold, Čosič, Dobrica, Wojciechowski, Aleksander, 1922-2006, Manov, Emil Radoslavov, 1918-1982, Jonke, Ljudevit, 1907-1979, Kisielewski, Stefan, 1911-1991, Mňačko, Ladislav, 1919-1994, Tittelbach, Vojtěch, 1900-1971, Popovici, Titus, 1930-1994, Rožewicz, Stanislaw, Németh, László, 1901-1975, Seidl, Jan, Illés, Béla, 1895-1974
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 1, leden, s. 60-69; č. 2, únor, s. 63-71; č. 3, březen, s. 27-33; č. 4, duben, s. 104-114
Annotation: Odpovědi na otázky 1. Co soudíte o dosavadním stavu a formách kulturní spolupráce mezi zeměmi socialistického tábora?, 2. Co navrhujete pro zlepšení...
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 6, červen, s. 4-7
Annotation: S požadavkem, aby literatura zachycovala postup socialistické demokracie a vztahů mezi lidmi.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 147
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 128
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 88-91
Annotation: Autor se zamýšlí nad různými literárními žánry a konstatuje, že k tomu, aby mohla být jistá literatura považována za "dobrou", je potřeba...
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 5-7
Annotation: Autor se zamýšlí nad pojmy "socialismus" a "demokracie" v kontextu nově ústavně upevněného socialistického zřízení ČSSR.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 72
Annotation: Podle autora je zásluhou K. Marxe a V. I. Lenina, že socialismus začal být chápán jako "vzešlý z lidu a pro lid".
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 1-2
Annotation: Autor vyjadřuje přesvědčení o celosvětové podpoře socialismu ze strany básníků.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 4-11
Annotation: Autor se zamýšlí nad vývojem české literatury od roku 1945 do počátku 60. let.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 22-27
Annotation: Zahraniční osobnosti vyjadřují své názory na (soudobou) českou literaturu a kulturu.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 51
Annotation: Autor zdůrazňuje, že je stále třeba vyvracet nesprávné názory, namířené proti "výstavbě socialismu".
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 1-8
Annotation: Autor se zamýšlí nad myšlenkovým odkazem V. Lenina.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 5
Annotation: Podle autora se spisovatelé stále musí učit socialismu.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. [57]
Annotation: Autor připomíná závazek socialistických kulturních pracovníků: v harmonické spolupráci se všemi tvořivými silami národa obohatit člověka.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 62-65
Annotation: Autor se na základě závěrů, které přinesly XX. sjezd KSSS a III. sjezd sovětských spisovatelů, zamýšlí nad dalším směřováním (české)...
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 97-99
Annotation: Autor se zamýšlí nad pojmem "oficialita" literatury / v literatuře a dospívá k závěru, že zásadně záleží na tom, přichází-li toto označení...
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 4-5
Annotation: Projevy N. S. Chruščova ze III. sjezdu sovětských spisovatelů a J. Hendrycha ze Sjezdu socialistické kultury zdůrazňují propagování ideálů...
Article