By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 147-148
Annotation: Tři referáty informující o setkání (mladých) literátů v Dobříši.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 7-10
Annotation: Autor se zamýšlí nad problematikou realismu v soudobé literatuře a nad jeho významem pro socialistický realismus.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 102
Annotation: Autor uvádí, že daří-li se umělci vystihnout nové životní jevy, je rovněž potřeba, aby na tento fakt upozornili také kritici.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 128-129
Annotation: Autor se zamýšlí nad žánrem parodie a připomíná "Napalmanach" M. Schulze.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 98-99
Annotation: Autor připomíná zapomenutého básníka J. Zindra a také jeho přátelství s P. Jilemnickým.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 128
Annotation: Autor informuje o italském literárním časopise "Ľ Europa letteraria", který usiloval o propojení spisovatelů z východní i západní Evropy.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 118-119
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 82
Annotation: Podle autorky musí spisovatel (tím spíš bezprostředně po skončení války) mluvit jasně a musí být schopen se co nejnaléhavěji vyslovit.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 92-95
Annotation: Autor se zamýšlí nad pražskou německou poezií (R. M. Rilke, F. Werfel) přelomu 19. a 20. století..
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 141-143
Annotation: Rozhovor s G. J. Baklanovem.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 117
Annotation: Autor paroduje interview se spisovatelem.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 121-122
Annotation: Autorka podává zprávu o tom, jak informace ze spisovatelova soukromí mohou pozměnit pohled žáků na konkrétního autora.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 90-93
Annotation: Autor zastává tezi, že spisovatel musí naplno využívat všechny své životní zkušenosti, aby se tak (ve své tvorbě) přiblížil reálnému...
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 115-116
Annotation: Autor vzpomíná na spisovatele V. Martínka.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 123-124
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 59-61
Annotation: Autor připomíná osobnost E. E. Kische.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 94-98
Annotation: Autor připomíná M. Pujmanovou jakožto literární kritičku.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 74-80
Annotation: Blok věnovaný reflexím osobnosti a díla J. Wolkera ze strany soudobých českých spisovatelů.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 114-115
Annotation: Autor referuje o dvou knihách Č. Jeřábka, které tematizují život B. Němcové.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 5
Annotation: Podle autora se spisovatelé stále musí učit socialismu.
Article