By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 47-49
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 2, únor, s. 89-91
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 6, červen, s. 97-102
Annotation: Recenze českého vydání.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 48-50
Annotation: O experimentálních rysech v tvorbě J. Johna.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 100-102
Annotation: O rozdílu mezi básnickým zobrazením a jeho vnitřním smyslem; referát ze sympozia.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 149-150
Annotation: O oživení vědeckého i výtvarného zájmu o baroko.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 116-117
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 147-149
Annotation: O interpretaci strukturalismu ve Francii, zejména u R. Garaudyho; též k polemice o hodnocení R. Jakobsona v Literárních novinách, 1966-67 (L. Štoll...
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 102-103
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 2, únor, s. 152-153
Annotation: O vztahu R. J. k strukturalistické lingvistice.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 1, leden, s. 20-24
Annotation: O kritériích hodnocení současné literatury.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 12, prosinec, s. 154-155
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 9, září, s. 160
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 8, srpen, s. 95-96
Annotation: Text předmluvy k výboru z prací ruských formalistů Teorie literatury vydaném v Paříži.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 5, květen, s. 78-80
Annotation: Úryvek z knihy M. M. Bachtina Dílo Francoise Rabelaise a lidová kultura středověku a renesance.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 5, květen, s. 100-102
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 4, duben, s. 88-89
Annotation: O jednotě sebe-autenticity a světa-autenticity v literárním díle.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 3, březen, s. 76-77
Annotation: Esej; mj. o pojetí lásky u romantických básníků. Z cyklu Sexus - Erós - Múzy.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 3, březen, s. 82-86
Annotation: K pojetí mýtu a utopie a jejich vztahu; rovněž o mýtu ve světové literatuře.
Article