By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 73-77
Annotation: Autor se zamýšlí nad prozaickou tvorbou K. Nového.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 127-128
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 140-144
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 131-132
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 149
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje o rukopisu románu B. Travena, který má být přeložen do češtiny.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 104
Annotation: Podle autora není kvalita uměleckých děl určována nutností, aby byl spisovatel či umělec členem Komunistické strany, nýbrž umělcovým ideovým...
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 138
Annotation: Autor připomíná málo známý článek A. V. Lunačarského.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 48-51
Annotation: Autor vzpomíná na své setkání se St. K. Neumannem.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 98-99
Annotation: Autorka připomíná básnickou i literárně kritickou tvorbu J. Hory.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 1-2
Annotation: Autor vyjadřuje přesvědčení o celosvětové podpoře socialismu ze strany básníků.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 4-11
Annotation: Autor se zamýšlí nad vývojem české literatury od roku 1945 do počátku 60. let.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 52
Annotation: Autor se zamýšlí nad osobností V. Nezvala a jeho básnickou tvorbou.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 73-76
Annotation: Autor se zamýšlí nad vývojem české (a slovenské) literatury po roce 1945 - směřující k socialistickému realismu.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 118-122
Annotation: Článek zahrnuje ukázky z několika poválečných kulturně-politických a politických projevů V. Nezvala.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 82-85
Annotation: Autor kriticky přehodnocuje názory G. Lukácse, předložené v knize "Gegen den missverstandenen Realismus".
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 130
Annotation: Autor informuje o březnovém jednání (r. 1959) ÚV Svazu československých spisovatelů.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 27
Annotation: Autor uvádí svůj názor, že nové umění je uměním třídním, proletářským a komunistickým, protože jeho hlavním znakem je úzké sepětí...
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 66-69
Annotation: Autor uvažuje o pojmech "lidovost" a "realismus" v umění.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 133-134
Annotation: Autor polemizuje s názory V. Dostála na poválečnou českou poezii, předloženými ve studii "Poznámky o poezii" (in: Kultura 1959, č. 49-51).
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 129-130
Annotation: Autorka referuje o svých zážitcích z večera o sovětské literatuře ve Skramníkách.
Article