By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 145
Annotation: K 50. narozeninám 29. 6.
Article
182
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 97-100
Annotation: Imaginární rozhovor o tzv. autentické poezii J. Koláře; rovněž o jeho sbírce Vršovický Ezop.
Article
183
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 148-150
Annotation: Nekrolog.
Article
184
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 148
Annotation: Nekrolog.
Article
185
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 116-117
Annotation: Recenze.
Article
186
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 147
Annotation: Kritická poznámka k Anketě o novém románu (Orientace č. 1/1967).
Article
187
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 48-52
Annotation: Recenze knih O. Hofmana, I. Hercíkové, J. Štroblové, H. Frankové, B. Říhy a L. Aškenazyho.
Article
188
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 151-152
Annotation: Přehled knižních a časopiseckých překladů.
Article
189
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 83-86
Annotation: Studie.
Article
190
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 150-151
Annotation: Referát o inscenaci v Činoherním klubu.
Article
191
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 146-147
Annotation: Medailon.
Article
192
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 5, květen, s. 79-86
Annotation: O proměně uměnovědné a kritické metodologie J. H. v jeho knize.
Article
193
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 5, květen, s. 56-58
Annotation: Srovnání tří próz J. F.
Article
194
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 5, květen, s. 97-103
Annotation: Recenze.
Article
195
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 5, květen, s. 148-149
Annotation: Nekrolog k 17. 3.
Article
196
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 5, květen, s. 148
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám 10. 5.
Article
197
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 5, květen, s. 149-150
Annotation: Polemika s recenzí M. Petříčka Tři mimo výběr (Literární noviny, č. 11/1967).
Article
198
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 96
Annotation: Poznámka k antologii; s ukázkami.
Article
199
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 152
Annotation: O exilovém měsíčníku.
Article
200
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 70-75
Annotation: O mladé české próze po roce 1960.
Article