By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1981
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 3, s. 411-417
Annotation: Próza. Datováno Tunis 1930.
Article
1982
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 3, s. 425
Annotation: Satirická próza.
Article
1983
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 490-491
Annotation: Báseň. Z cyklu "Na prázdná místa".
Article
1984
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 518
Annotation: Epigram.
Article
1985
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 518
Annotation: Epigram.
Article
1986
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 541
Annotation: Satirické básně.
Article
1987
1988
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 566
Annotation: Báseň.
Article
1989
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 495-507
Annotation: Próza.
Article
1990
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 517
Annotation: Satirická próza.
Article
1991
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 517
Annotation: Satirická próza.
Article
1992
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 517
Annotation: Satirická próza.
Article
1993
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 518
Annotation: Satirická próza.
Article
1994
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 543
Annotation: Próza.
Article
1995
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 549-556
Annotation: Próza.
Article
1996
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 610
Annotation: Satirická próza.
Article
1997
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 631-634
Annotation: Próza.
Article
1998
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 4, s. 635-639
Annotation: Próza.
Article
1999
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 4, s. 580-581
Annotation: Autor kriticky hodnotí knihu D. Šindeláře "Problém krásna".
Article
2000
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 4, s. 558-561
Annotation: Autor podává zprávu o návštěvách zahraničních spisovatelů v Čechách a o jejich dojmech.
Article