By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 147-149
Annotation: O interpretaci strukturalismu ve Francii, zejména u R. Garaudyho; též k polemice o hodnocení R. Jakobsona v Literárních novinách, 1966-67 (L. Štoll...
Article
202
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 121-124
Annotation: Též o pojetí realismu u R. Garaudyho.
Article
203
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 100-101
Annotation: Rozhovor o významu umění pro člověka.
Article
205
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 33-39
Annotation: Medailon.
Article
206
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 33-38
Annotation: Otištění úryvků ze dvou dopisů z roku 1893.
Article
207
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 4, duben, s. 92-95
Annotation: Poznámky o novinkách z roku 1966.
Article
208
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 146
Annotation: Medailon.
Article
209
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 91-94
Annotation: O vývoji české poezie po roce 1945 ve srovnání s obdobím 1918 - 1938; též o styčných rysech tvorby G. Ekeloefa a V. Holana.
Article
210
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 145-146
Annotation: Nekrolog.
Article
211
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 145
Annotation: Smuteční řeč na obřadu v Domě umělců 24. 1.
Article
212
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 108-109
Annotation: Projev přednesený na večeru Věk mladosti k 30. výročí smrti L. M. 1. 12.
Article
213
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 128-130
Annotation: O quijotismu a erasismu jako kulturních hodnotách.
Article
214
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 1-3
Annotation: O vztahu lidství, autenticity a tzv. tvorovosti, zejména u F. Kafky a A. P. Čechova.
Article
215
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 29-34
Annotation: O proměnách mýtu prokletého básníka od romantismu po beatnictví.
Article
216
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 102-103
Annotation: Recenze.
Article
217
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 153
Annotation: O nedostatcích i možnostech šíření české literatury v Anglii.
Article
218
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 2, únor, s. 111-115; č. 3, březen, s. 104-107
Annotation: O anketě Literáti, umělci, vědci, politikové odpovídají studentovi, připravené L. Maršíčkem pro časopis Volnost (1935-1936, č. 1-14); literatury...
Article
219
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 2, únor, s. 21-26
Annotation: Recenze.
Article
220
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 2, únor, s. 124-126
Annotation: Medailon.
Article