By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 11, listopad, s. 106
Annotation: Glosa k ukázkám z básní.
Article
42
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 11, listopad, s. 115-117
Annotation: Poznámky.
Article
43
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 11, listopad, s. 119-121
Annotation: Úvod k otištění hry L. K.
Article
44
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 11, listopad, s. 63-64
Annotation: Úvod k ukázce z prózy F. H.
Article
45
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 11, listopad, s. 24-29
Annotation: Recenze.
Article
46
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 52-54
Annotation: Poznámky o funkci kritiky.
Article
47
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 9-14
Annotation: O našem kulturním vývoji po 1. a 2. světové válce.
Article
48
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 15-17
Annotation: O českém a slovenském vztahu ke vzniku republiky; se zmínkami o literárních osobnostech.
Article
49
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 147-149
Annotation: Poznámky.
Article
50
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 61-69
Annotation: O podílu poválečné české prózy při utváření evropského literárního kontextu.
Article
51
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 103-111
Annotation: O odcizení i desalienaci v díle O. B.; též o jejich významu pro pochopení Březinovy mystiky.
Article
52
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 169
Annotation: Medailon.
Article
53
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 4
Annotation: Glosa o slovenské básnické tvorbě z doby 1. světové války; k ukázkám.
Article
54
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 124-125
Annotation: Recenze.
Article
55
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 125-126
Annotation: Recenze českého vydání.
Article
56
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 9, září, s. 114-117
Annotation: Poznámky.
Article
57
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 9, září, s. 43-49
Annotation: Studie; volní charakter B. poezie.
Article
58
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 9, září, s. 14-20
Annotation: Studie o postavení kultury a literatury v souvislosti s průmyslovou revolucí.
Article
59
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 9, září, s. 106-112
Annotation: Článek o souvislostech 1. (1946) a 4. (1967) sjezdu Svazu čs. spisovatelů.
Article
60
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 9, září, s. 12
Annotation: Poznámka; k ukázkám veršů z rukopisných sbírek.
Article