By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 5, květen, s. 54-57
Annotation: Recenze.
Article
82
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 5, květen, s. 90-91
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 5, květen, s. 38-42
Annotation: Studie k pojmu, definici a problémům experimentálního umění.
Article
84
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 5, květen, s. 118-122
Annotation: Recenze.
Article
85
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 151-152
Annotation: Recenze nového měsíčníku vycházejícího v Brně.
Article
86
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 86-89
Annotation: Poznámky.
Article
87
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 83-85
Annotation: K článku J. O. (P, č. 11).
Article
88
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 32-34
Annotation: Studie mj. o ztrátě integrující funkce řeči v moderní civilizaci.
Article
89
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 148-150
Annotation: Polemika s článkem Jiřího Loukotky O marxistickém přístupu k problematice takzvané masové kultury (Sborník prací filosofické fakulty brněnské...
Article
90
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
91
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 9-11
Annotation: Příspěvek v anketě měsíčníku Voprosy literatury pořádané v roce 1967 na téma Literatura a jazyk.
Article
92
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 114-115
Annotation: O vztahu E. H. k rodnému kraji.
Article
93
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 61-64
Annotation: Recenze tří knih F. H.
Article
94
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 147-148
Annotation: Medailon.
Article
95
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 150-151
Annotation: O existenci rukopisu 5. dílu cyklického románu o okresním městě.
Article
96
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 94-95
Annotation: Recenze.
Article
97
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 124-125
Annotation: Poznámky; mj. ke knihám Karla Dvořáčka Stará píseň, Heleny Šmahelové Dora a medvěd, F. A. Elstnera Pedro, tvůj kamarád z Argentiny, Václava...
Article
98
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 146-147
Annotation: K 20. výročí smrti.
Article
100
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 153-154; č. 6, červen, s. 168
Annotation: Polemika s článkem V. J. V osidlech apriorismu (P 1967, č. 9) o skupině UDS.
Article