By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 122-124
Annotation: Poznámky ke knihám.
Article
102
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 148
Annotation: Recenze.
Article
103
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 49-51
Annotation: Recenze.
Article
104
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 106-111
Annotation: Studie.
Article
105
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 85-88
Annotation: O kafkovské linii české prózy; zejména ke knize R. W. a V. L.
Article
106
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 151-152
Annotation: Replika na polemiku M. Petříčka Literatura je - literatura (Host do domu 1967, č. 10).
Article
107
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 2, únor, s. 120-122
Annotation: Poznámky, mj. ke knihám.
Article
108
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 2, únor, s. 66-69
Annotation: Referát z roku 1936 o významu estetických prací J. M.; s návrhem na jmenování J. M. mimořádným profesorem na Karlově universitě. S úvodem...
Article
109
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 2, únor, s. 52
Annotation: Nekrolog.
Article
110
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 2, únor, s. 46
Annotation: O připravovaném vydání knihy ; k ukázce.
Article
111
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 2, únor, s. 80-83
Annotation: O stavbě a funkci básnických textů E. J.
Article
112
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 22-30
Annotation: Studie o současných česko-slovenských vztazích, mj. v oblasti kultury.
Article
113
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 61-67
Annotation: Studie o česko-slovenských literárních vztazích; též o poměru české a slovenské prózy k folklorní tvorbě a k světové literatuře; též...
Article
114
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 153-154
Annotation: O recenzní rubrice časopisu.
Article
115
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 2-4
Annotation: Úvodník k 100. číslu časopisu; též o prosincovém mezinárodním setkání šéfredaktorů literárních a kulturněpolitických časopisů v Praze.
Article
116
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 114-118
Annotation: K článku O. Králíka Erotická inspirace Slezských písní (P 1967, č. 9).
Article
117
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, s. 121-123
Annotation: Poznámky.
Article
118
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 152
Annotation: Poznámka k článku P. Prouzy (P, č. 7).
Article
119
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 151-152
Annotation: Recenze.
Article
120
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 154
Annotation: O interviewu M. Válka v časopisu Frankfurter Rundschau.
Article