By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 1-3
Annotation: K 100. číslu časopisu.
Article
122
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 122-126
Article
123
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 127-129
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
124
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 66-70
Annotation: O regeneraci české a slovenské prózy posledních let; předneseno na sympoziu o současné próze v italské Gorici v září 1967.
Article
125
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 91-92
Annotation: Recenze.
Article
126
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 148
Annotation: Medailon k sedmdesátinám 4. 12.
Article
127
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 39-49
Annotation: Medailon.
Article
128
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 40-49
Annotation: Úryvky z dopisů z let 1893 - 1903.
Article
129
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 147
Annotation: Mj. o ohlasu dokumentu v Spolkové republice Německo.
Article
130
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 106-108
Annotation: Přehledový článek.
Article
133
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 4-6
Annotation: O inspirující síle Října pro světovou literaturu.
Article
134
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 142-143
Annotation: Glosy o knihách L. Dvorského, A. Jedličky, V. Thiela, J. Janoucha, V. Váňové, F. Nepila, Z. Mahlera aj.
Article
135
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 149
Annotation: Medailon k 16. 1.
Article
136
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 148-149
Annotation: Medailon k 100. výročí narození 7. 11.
Article
137
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 151-152
Annotation: Recenze.
Article
138
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 39-41
Annotation: O společných rysech tří sbírek, jež vyjdou pod názvem Nokturnál v Sebraných spisech V. H.
Article
139
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
140
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 125-127
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article