By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 146-148
Annotation: Recenze.
Article
142
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 48-50
Annotation: O experimentálních rysech v tvorbě J. Johna.
Article
143
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 151
Annotation: Recenze.
Article
144
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 31-33
Annotation: Projev přednesený na červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
145
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 28-30
Annotation: Projev přednesený na červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
146
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 63-66
Annotation: Recenze.
Article
147
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 153-154
Annotation: Medailon J. Zaorálka k 20. výročí úmrtí 20. 10.; s přetiskem jeho stati (Lidová kultura).
Article
148
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 116-118
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
149
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 151-154
Annotation: Mj. o uvěznění překladatele české literatury; též o pojetí strukturalismu u C. Lévi-Strausse.
Article
150
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 145-146
Annotation: K ukázkám z tvorby skupiny UDS (Orientace, č. 3).
Article
151
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 10-12
Annotation: K 100. výročí narození.
Article
152
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 13-20
Annotation: Studie; k stati J. Opelíka Bezručova poezie milostná (sborník Bezručiana 1967, s. 35-65).
Article
153
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 147
Annotation: Medailon k 15. 8.
Article
154
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 76-79
Annotation: K ukázkám z díla T. G. M.
Article
155
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 68-75
Annotation: Studie; též o humoru u B. Hrabala a I. Vyskočila.
Article
156
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 100-102
Annotation: O rozdílu mezi básnickým zobrazením a jeho vnitřním smyslem; referát ze sympozia.
Article
157
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 109-110
Annotation: Recenze.
Article
158
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 128-130
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
159
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 149-150
Annotation: O oživení vědeckého i výtvarného zájmu o baroko.
Article
160
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 96-98
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article