By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 105-107
Annotation: Recenze.
Article
162
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 155
Annotation: Referát o červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
163
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 8-12
Annotation: Úryvky ze sjezdových materiálů.
Article
164
165
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 147-148
Annotation: Recenze.
Article
166
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 145-146
Annotation: Medailon k 70. výročí narození 10. 8.
Article
167
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 59-61
Annotation: O jeho semináři pro studium dramatické literatury a jeho divadelních referátech.
Article
168
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 17-21
Annotation: O vývoji prozaické tvorby K. M.
Article
169
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 149-150
Annotation: O nedostatcích v zadávání překladů.
Article
170
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 151
Annotation: Polemika s recenzí Z. Heřmana (Literární noviny, č. 9/1967).
Article
171
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 12-19
Annotation: O nevydávaných rukopisech.
Article
172
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 152-153
Annotation: Odpověď na polemickou reakci J. Putíka (Orientace č. 2/1967).
Article
173
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 99-104
Annotation: O rysech měšťáctví zachycených v dílech mj. V. Párala a J. Frieda.
Article
174
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
175
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 148-149
Annotation: Recenze.
Article
176
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 148
Annotation: Poznámka o recitaci básně ve Viole.
Article
177
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 85-86
Annotation: O nutnosti rozšíření spolupráce mezi Východem a Západem; s návrhem vydávání společného sborníku.
Article
178
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 145-146
Annotation: Medailon básníka žijícího od roku 1919 v Československu.
Article
179
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 59-67
Annotation: Polemika s článkem P. Števčeka Návrhy na obrozenou koncepci (P č. 5/1967).
Article
180
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 1-5
Annotation: Recenze.
Article