By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pohledy. -- S. 71
Annotation: Doslov; - s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky, s fot.).
Book Chapter
2
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 154, 3. 7., příl. Pohledy, s. 18
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 130, 5. 6., příl. Pohledy, s. 18
Annotation: Ohlédnutí za spisovatelovou tvorbou u příležitosti vydání nové knihy.
Article
4
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 124, 29. 5., příl. Pohledy, s. 18
Annotation: Rozbor současného stavu české comicsové tvorby. Připojeny tři odpovědi na anketní otázku. Navazuje na článek v Mladé Frontě Dnes, č. 118,...
Article
5
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 118, 22. 5., příl. Pohledy, s. 18-19
Annotation: Komentář k situaci comics na českém trhu s přehledem vydávaných comicsových sešitů. Pokračuje článkem v Mladé Frontě Dnes, č. 124, 29....
Article
6
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 112, 15. 5., příl. Pohledy, s. 18
Annotation: Rozhovor o filmu a scénářích.
Article
7
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 90, 17. 4., příl. Pohledy, s. 18-19
Annotation: Úryvky z dopisů Ivana Diviše L. Vereckému. Připojena výběrová bilbiografie básníkova díla.
Article
8
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 90, 17. 4., příl. Pohledy, s. 18
Annotation: Ohlédnutí za básníkovým dílem.
Article
9
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 2, 1996, s. 9-13
Annotation: Studie.
Article
10
11
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 2, 1996, s. 24-30
Annotation: Studie; se závěrečnou biografickou poznámkou O autorovi (nar. 17. 8. 1914 Hlinsko v Čechách).
Article
12
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 2, 1996, s. 30-35
Annotation: Rozhovor; připojen text S. Z. Dušičkové marginálie (datováno Hlinsko 1943) (s. 35-39).
Article
13
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 2, 1996, s. 18-24
Annotation: Horký Karel, Těsnohlídek Rudolf, Pražák Albert; esej o jejich východočeských kořenech.
Article
14
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 2, 1996, s. 44-46
Annotation: Úvaha, patrně školní práce.
Article
15
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 1, 1994, s. 17-20
Annotation: Studie o vlastních jménech zvířat v prózách K. Č.
Article
16
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 1, 1994, s. 45-49
Annotation: Studie; připojen Geisslové veršovaný Milostný deník 1896 (s. 49-57).
Article
17
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 1, 1994, s. 59-60
Annotation: Poznámka o koncepci slovníku (původně dvousvazkového), připravovaného pro nakladatelství Odeon. - Připojena čtyři hesla (autorem B. Mánek):...
Article