By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 5. 2015
Annotation: Zpráva; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 5. 2015
Annotation: Zpráva o konání Sjezdu spisovatelů (5.-6. 6. 2015).
Article
4
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 30. 4. 2015
Annotation: Zpráva s odkazem na soupis všech nominovaných na "Zlatou stuhu 2015".
Article
5
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 9. 3. 2015
Annotation: Zpráva o udělení ocenění "Rytíř české kultury" mj. J. Stránskému a Z. Rotreklovi.
Article
6
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 19. 1. 2015
Annotation: Zpráva představující literární agenturu Pluh s přehledem zahraničních vydání českých autorů v roce 2014.
Article
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 15. 12. 2014
Annotation: Zpráva o projektu tzv. literárních laviček věnovaných pěti českým spisovatelům.
Article
9
10
11
12
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 22. 11. 2014
Annotation: Zpráva o přednáškách J. Topola v Sydney, a to u příležitosti oslav 25. výročí sametové revoluce.
Article
14
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 11. 2014
Annotation: Zpráva o konání knižního veletrhu "Non/Fiction" v Moskvě.
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 10. 11. 2014
Annotation: Zpráva o konání mezinárodní konference (17.-18. 11, Varšava), jejímž předmětem bude tvorba B. Hrabala.
Article
16
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 10. 11. 2014
Annotation: Zpráva o udělení italské ceny "Premio Ciampi" P. Hruškovi při příležitosti prvního italského překladu souborného díla autora.
Article
17
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 6. 11. 2014
Annotation: Zpráva; připojen seznam s finalisty a porotou a medailonek "Společnosti Josefa Škvoreckého"
Article
18
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 4. 11. 2014
Annotation: Zpráva; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
19
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 23. 10. 2014
Annotation: Zpráva s bio-bibliografickými poznámkami; připojeny seznamy všech dosavadních laureátů a porotců.
Article
20
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 20. 10. 2014
Annotation: Článek o setkání s autory nominovanými na polskou cenu pro knihy ze střední Evropy.
Article