By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
142
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 5. 10. 2014
Annotation: Zpráva o pokračování "Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí".
Article
143
144
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 10. 2014
Annotation: Zpráva informující o zastupování J. Topola v zahraničí literární agenturou Pluh.
Article
145
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 10. 2014
Annotation: Zpráva o ceně "Angelus", která umožňuje hlasování pro veřejnost.
Article
146
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 1. 10. 2014
Annotation: Zpráva informuje o finalistech "Ceny Josefa Škvoreckého"; připojen seznam všech porotců.
Article
147
148
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 29. 9. 2014
Annotation: Článek shrnující 34. kongres "International Board on Books for Young People".
Article
149
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 29. 9. 2014
Annotation: Zpráva o výsledcích šestého ročníku básnické soutěže "Brněnská sedmikráska"; připojena vítězná báseň.
Article
150
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 29. 9. 2014
Annotation: Zpráva s medailonkem laureáta M. Stingla.
Article
151
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 29. 9. 2014
Annotation: Rozhovor s J. Posset o jejím vztahu k české literatuře a kultuře; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
152
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 23. 9. 2014
Annotation: Zpráva o konání akci při příležitosti stého výročí narození J. Koláře.
Article
153
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 23. 9. 2014
Annotation: Reportáž shrnující průběh filipínského mezinárodního knižního veletrhu.
Article
154
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 19. 9. 2014
Annotation: Zpráva o fungování knižního jarmarku "Knihexu".
Article
155
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 19. 9. 2014
Annotation: Zpráva o překladu sbírky V. Shocka "Tiché odpoledne na zaprášené půdě" do bulharštiny.
Article
156
157
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 9. 2014
Annotation: Zpráva s programem přednáškového cyklu "Literárněvědné fórum".
Article
158
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 9. 2014
Annotation: Zpráva o konání 16. ročníku "Dnů české a německé kultury" (23. 10. - 9. 11. 2014).
Article
159
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 9. 2014
Annotation: Zpráva o konání mezinárodního festivalu KomiksFEST! (29. 10. - 2. 11. 2014, Praha).
Article
160
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 9. 2014
Annotation: Zpráva o konání přehlídky evropské poezie v Bruselu, na které je česká tvorba zastoupena P. Hruškou.
Article