By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 146, 22. 6., s. 9
Annotation: Glosa k vydávání slovníkových příruček; též o: Slovník spisovatelů západních Čech.
Article
2
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 136, 11. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 124, 28. 5., s. 13
Annotation: Recenze; v osmdesátých letech vyšlo pod názvem Osudy moudrých.
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 123, 27. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 108, 9. 5., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 106, 6. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 105, 4. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 98, 25. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 95, 22. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 81, 4. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 78, 1. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 48, 26. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 42, 19. 2., s. 11
Annotation: Poznámka k vydání; též o dalších knihách vydaných Torstem: Kožmín Zdeněk, Studie a kritiky; Zach Aleš, Kniha a český exil 1949-1990.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 38, 14. 2., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 17, 20. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 15, 18. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 9, 11. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 7, 9. 1., s. 13
Annotation: Recenze souboru pěti sbírek z let 1957 - 1968.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 299, 22. 12., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 297, 20. 12., s. 13
Annotation: Recenze; kniha obsahuje stejnojmennou povídku a prózu Křepelice.
Article