By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 47, 23. 11., s. 63
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Peňás uvádí fotku I. Obermannové na obálce Instinktu č. 45, S. Škoda knížku S. Tofiho, V. Šlajchrt masivní reklamu...
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 33, 17. 8., s. 51
Annotation: Glosy v rubrice Never more; S. Škoda uvádí E. Kantůrkovou za družbu s čínskými úřady.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 21, 25. 5., s. 73
Annotation: Glosy v rubrice Never more; S. Škoda uvádí knihu L. Kohouta, J. Mlejnek kritiku R. Kopáče (Slovníku českých spisovatelů v časopise Babylon).
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 16, 20. 4., s. 67
Annotation: Glosy v rubrice Never more; V. Šlajchrtovi vadí soustředěnost knižního obchodu na dva termíny uvedení knih - květen a prosinec, L. Bělunková...
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 26. 1., s. 51
Annotation: Glosy; J. Machonin uvádí volbu M. Machovce v anketě LN (vyzdvihl antologii Iz veka v vek), V. Šlajchrt knihu Zmizelé Sudety a J. Rulf málo vydávaných...
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 49, 8. 12., s. 65
Annotation: Glosy.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 42, 20. 10., s. 69
Annotation: Glosy; V. Š. uvádí záměr ministra kultury V. Jandáka zřídit domov důchodců pro vysloužilé umělce, J. M. antologii mariánské poezie, S. Š....
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 35, 1. 9., s. 57
Annotation: Glosy v rubrice Never more; V. Šlajchrt uvádí zaslepenost A. Kolmana, J. Mlejnek sbírku M. Mrázka, S. Škoda reakci P. A. Bílka na rozhovor J. Nejedlého...
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 21. 7., s. 49
Annotation: Glosy; mj. o gramatických chybách v článku podepsaném Vráťa Ebr (měsíčník pro Prahu 3 Hlas Trojky) a nekrologu J. Chuchmy (MF Dnes 11. 6. 05).
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 16, 21. 4., s. 57
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Mlejnek uvádí malou pozornost věnovanou výročí narození J. Zahradníčka a kritizuje knihu Byl básníkem!, V. Šlajchrt...
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 20. 1., s. 49
Annotation: J. Slomkovi nakladatelství Avis, V. Šlajchrtovi názory A. Lustiga ve sporu pražské Židovské obce, S. Škodovi špatné překlady průvodců, vydávaných...
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 21. 10., s. 65
Annotation: Glosy; J. Slomek uvádí chybu, kterou převzal M. Špirit od J. Škvoreckého (Václav Řezáč se nejmenoval Václav Pivoňka), V. Šlajchrt tlusté...
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 37, 9. 9., s. 51
Annotation: Glosy; J. Slomkovi chyby v knize P. Kovaříka.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 32, 5. 8., s. 51
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Mlejnek uvádí Větrné mlýny (za pozvání a pak nezařazení do autorského čtení), V. Šlajchrt monografii B. Hrabala,...
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 27, 1. 7., s. 55
Annotation: Glosy; V. Šlajchrt uvádí exhibici J. Formánka a I. Železného, J. Slomek chybu v knize Trpaslík a jeho svět, J. F. Mlejnek špatný překlad H....
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 20. 5., s. 69
Annotation: Glosy; J. Slomkovi internetové stránky V. Klause, J. Mlejnkovi kniha P. Jiráska, V. Šlajchrtovi vytěsnění kultury z Revue Politika.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 26. 2., s. 51
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Mlejnek uvádí knihu T. Míky, V. Šlajchrt vydávání novinek s loňským vročením, J. Slomek chybu v názvu knihy...
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 15. 1., s. 51
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Slomek uvádí knihu Z. Mahlera, J. Mlejnek obhajobu LtN L. Vaculíkem.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 46, 13. 11., s. 57
Annotation: Glosy; J. Slomkovi překladatelské chyby D. Seidlové; V. Šlajchrtovi Slomkovo označení knihy rozhovoru s V. Klausem dvěma kladnými hvězdičkami...
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 40, 2. 10., s. 53
Annotation: Glosy v rubrice Never more; V. Šlajchrtovi ospalost české literatury, J. Slomkovi kniha J. Drozda, J. Mlejnkovi knihy M. Hejné.
Article