By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 6. 2., s. 58-59
Annotation: Článek o Literárních novinách a J. Patočkovi v souvislosti s přidělováním dotací literárním časopisům.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 7, 15. 2., s. 16
Annotation: Polemika s článkem V. Justa (Reflex 51/2000).
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 49, 7. 12., s. 18
Annotation: Článek o konkursu na šéfredaktora LtN a o současné podobě týdeníku.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 8, 25. 2., s. 38-39
Annotation: Článek; mj. o kulturní revui Kavárna A.F.F.A., kterou M. M. vydává.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 42, 15. 10., s. 65
Annotation: Rozhovor o Kulturní nadaci Martina Pluháčka.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 5, 29. 1., s. 50-52
Annotation: Rozhovor; mj. o psaní písňových textů pro skupinu Olympic.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 35, 28. 8., s. 44-45
Annotation: O I. M. Jirousovi, kterého I. B. navštívil v místě jeho bydliště v Prostředním Vydří na Vysočině.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 35, 22. 8., s. 19-21
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 32, 28. 7., s. 49
Annotation: Komentář k ukončení vydávání.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 49, 29. 11., s. 48-49
Annotation: Stať, zabývající se situací našich tradičních nakladatelství (Český spisovatel, Melantrich, Práce, Mladá fronta ad.); s citacemi příslušných...
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 45, 1. 11., s. 51
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 41, 4. 10., s. 48
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 39, 20. 9., s. 40-42
Annotation: Rozhovory; proloženo komentáři: Bílek Petr A.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 38, 13. 9., s. 50-52
Annotation: Stať sledující názory a polemiky vyvolané otázkou, zda je Švejk symptomem naší národní povahy; mj. citován Durych Jaroslav, Dyk Viktor, Černý...
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 36, 30. 8., s. 44-45
Annotation: Stať o ekonomických potížích s vydáváním kulturních časopisů (např. Tvar, Revolver Revue, Iniciály, Literární noviny) a o zániku některých...
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 16, 13. 4., s. 71
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 9, 22. 2., s. 64-67
Annotation: Přehledová studie o různém hodnocení jeho díla.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 48, 23. 11., s. 69
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 42, 12. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 36, 31. 8., s. 66-69
Annotation: Zejm. o jeho činnosti v 70. a 80. létech a o jeho současné politické aktivitě; též o jeho románech Vabank, Nepřítel z Atlantidy.
Article