By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 14. 3., s. [36]-37
Annotation: Článek problematizující popularitu básnířky M. Feryny, která zaujala svou transsexualitou prezentovanou i v její nejnovější básnické tvorbě.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 10. 1., s. 31
Annotation: Recenze na populárně naučnou obrazovou knihu o fenoménu dezinformací.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 33, 16. 8., s. 65
Annotation: Báseň s nepodepsanou poznámkou o vydání sbírky aforismů.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 1, 3. 1., s. 60-63
Annotation: Článek o životě handicapované ženy, která píše na webu loretinsvet.cz. S otištěním její povídky Motýl a vězeň. Loreta je přezdívka.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 42, 18. 10., s. 64-67
Annotation: Životopisný článek o V. Haitovi.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 29. 3., s. 66-67
Annotation: Článek o setkání s D. Molnárem, který píše pod přezdívkou vindal drámo na www.pismak.cz. S otištěnou básní Dvorek a celostránkovou Molnárovou...
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 24. 2., s. 38-43
Annotation: Rozhovor; připojen text K. Janouchové o mužích a článek J. X. Doležala.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 16, 17. 4., s. 84-87
Annotation: Reportáž s citacemi z novely B. Hrabala.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 42, 16. 10., s. 70-73
Annotation: Reportáž z festivalu; zejména o níže uvedených účastnících.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 40, 1. 10., s. 46-47
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 35, 27. 8., s. 38-39
Annotation: Rozhovor s autorem písňových textů o změně životního stylu po prodělané operaci.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 15, 9. 4., s. 42-43
Annotation: Reportáž o časopisu s rozhovorem s šéfredaktorkou.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 24. 4., s. 22-24
Annotation: Reportáž o vydavatelství PK 62 vydávajícím pornografické časopisy; s rozhovory s šéfredaktorem J. Havelkou (literárně činný - román Arcivévoda...
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 17. 4., s. 36-37
Annotation: Reportáž s rozhovorem.
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 16. 1., s. 40-41
Annotation: Článek o důvodech trestního stíhání T. Koudely, spolumajitele firmy Votobia.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 44, 24. 10., s. 6-8
Annotation: Článek o příčinách zániku ČT; s rozhovorem s Josefem Kudláčkem.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 2, 6. 1., s. 40-41
Annotation: Článek o trestním stíhání vydavatelství Votobia za vydání publikace: Gottlieb Adam, Vaříme s konopím.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1995, č. 1, 29. 12., s. 28-29
Annotation: Rozhovor s nakladatelem vydávajícím v náchodském nakladatelství Pavel Maur.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 14, 24. 3., s. 15
Annotation: K polemice o svatovítské katedrále; s vysvětlením Z. M.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 33, 8. 8., s. 52-55
Annotation: Stať zejména o vztahu spisovatele K. M. Rilkeho a novináře: Kraus Karl ke šlechtičně S. Nádherné.
Article