By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 1, 31. 12. 2003, s. 51
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 22, 31. 5., s. 50
Annotation: Glosy; J. Mlejnek uvádí knihu L. Procházkové, V. Novotný článek M. Hyblera v KP RR č. 19.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 44, 2. 11., s. 73
Annotation: Návrhy na cenu Never more; J. Slomek uvádí jmenování P. Prouzy členem spisovatelské delegace na veletrhu ve Frankfurtu, J. Mlejnek - článek B....
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 35, 31. 8., s. 55
Annotation: Glosy; V. N. uvádí brožuru Š. J. Kolafy k "90. výročí úmrtí L. N. Tolstého a česko ruské vzájemnosti" (nakl. Orego), J. M. má výhrady k...
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 26, 29. 6., s. 59
Annotation: Glosy; J. Mlejnek - špatný projev sportovních komentátorů Eura 2000, V. Novotný - slovník české literatury od konce 19. století, který vydali...
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 11, 16. 3., s. 58
Annotation: Úvaha nad tím, jak by probíhalo udělování literární ceny České lvíče (pokud by tato cena existovala), která by byla analogická s filmovou...
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 11, 16. 3., s. 59
Annotation: J. Slomek kritizuje návrh, aby B. Nesvadbová osobně reprezentovala českou literaturu na veletrhu v Lipsku; V. Novotný kritizuje Neon; J. Mlejnek -...
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 10. 2., s. 55
Annotation: Glosy; na základě návrhu J. Mlejnka a J. Slomka získaly "cenu" Never more paměti V. M.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 27. 1., s. 54
Annotation: Glosa kritizující literární kritiky za to, že se zapojili do mediální kampaně proti účasti K. Gotta na Expu 2000 v Hannoveru.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 1, 6. 1., s. 54
Annotation: Úvaha o nutnosti podporovat vydávání tištěných časopisů.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 41, 14. 10., s. 62-64
Annotation: Životopisná stať.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 35, 2. 9., s. 55
Annotation: Glosy; J. Slomek uvádí chyby v Textech a dokumentech, J. Mlejnek navrhuje paměti J. Jelena, V. Novotný Jana Lukeše za to, že v pořadu 333 propagoval...
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 31, 5. 8., s. 55
Annotation: Glosy o literatuře; Never more uděleno J. Rejžkovi za přiřknutí Olbrachtova citátu F. X. Šaldovi.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 18, 6. 5., s. 65
Annotation: Glosy; V. Novotný kritizuje Solženicyna, J. Rulf postrádá vybrané spisy K. Šiktance, J. Slomek kritizuje verše O. Klempíře.
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 13, 1. 4., s. 54
Annotation: Glosa k cyklu diskusních večerů o úrovni našich literárních časopisů (pořádala Společnost F. X. Šaldy); nejvíce k Tvaru.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 13, 1. 4., s. 55
Annotation: Glosy; na návrh čtenářky M. H. získal "cenu" Never more překladatel M. E. Světlík za špatný překlad knihy M. Waltariho.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 8, 25. 2., s. 55
Annotation: J. Mlejnek navrhl na "ocenění" odpověd K. Sýse v anketě Hostu 1/1999, V. Novotný názor A. Sticha na literární kritiky.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 18. 2., s. 54
Annotation: Glosa k úrovni Literárních novin, které hledají nového šéfredaktora místo V. Karfíka.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 50, 10. 12., s. 65
Annotation: Glosy; J. Slomek o knihách J. Suchého, V. Novotný o příšerných obálkách knih Votobii, J. Mlejnek o Slomkově kritice J. H. Krchovského (LtN č....
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 45, 5. 11., s. 69
Annotation: Glosy (V. N. o Hostu, V. Š. o knize Jak chutná nezávislost, J. M. o románu M. Nezvala); cena Never more tentokrát udělena románu M. Nezvala.
Article