By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 26, 2015, č. 31, 30. 7., s. 57
Annotation: Glosy, mj. o úmrtí L. Horáčka († 21. 7. 2015) a knize P. Vavrouška.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 12. 4., s. 62
Annotation: Glosy. J. Klusáková kritizuje vulgarismy v knihách (a v jejich názvech), V. Janiš polemizuje s M. Vieweghem ohledně e-knih, K. Kadlecová kritizuje...
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 8. 3., s. 62
Annotation: Poznámky. Mj. o uvedených knihách a ceně, která se bude udělovat 4. 4.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 28. 4., s. 69
Annotation: Poznámka o třicátém třetím čísle časopisu Živel, které je věnováno devadesátým létům.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 24. 3., s. 70
Annotation: Hvězdičkové hodnocení knih a časopisu Labyrint revue č. 27/28.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 11, 17. 3., s. 61
Annotation: Poznámka k číslu 27-28/2010.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., s. 65
Annotation: Glosa k úrovni Divadelních novin (č. 19/2010).
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 13, 1. 4., s. 190-193
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 25. 2., s. 70-71
Annotation: Esej.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 5, 4. 2., s. 59
Annotation: Glosy; mj. o přidělování grantů (R. Kopáč je úředníkem MK), ubývajících recenzích.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 5, 4. 2., s. 61
Annotation: Glosy; mj. glosa K. Kadlecové o 19. čísle časopisu Pandora.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 37, 10. 9., s. 62
Annotation: Glosa o hře J. Topola, která vychází na CD; též o vydání 18. čísla Pandory.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 31, 30. 7., s. 55
Annotation: Sloupek o 29. čísle časopisu Živel, které vyšlo po dvouleté odmlce.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 2, 28. 5., s. 20
Annotation: Sloupek kritizující novináře (MS v hokeji) a organizátory knižního veletrhu za neznalost zeměpisu a občanské nauky v souvislosti s Ruskem.
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 2, 28. 5., s. 59
Annotation: Glosy; V. Janiš kritizuje proměnu Literárních novin, P. Mandys knihy D. Browna.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 45, 6. 11., s. 87
Annotation: O novém časopisu; s recenzí druhého čísla (č. 2/2008).
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 37, 11. 9., s. 58
Annotation: Glosy; mj. k prodeji LtN.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 11, 13. 3., s. 59
Annotation: Recenze Labyrint Revue č. 21/22.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 17. 5., s. 64
Annotation: Glosy.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 45, 9. 11., s. 3
Annotation: Poznámka čtenáře o dřívější a současné úrovni časopisů.
Article