By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2006, č. 178, 2. 8., s. 11
Annotation: Glosa.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 243, 17. 10., s. 20
Annotation: Přání k narozeninám.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 188, 12. 8., s. 22
Annotation: Glosa k vydání.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 158, 8. 7., s. 20
Annotation: Glosa o L. Vaculíkovi, s citací Vaculíkem žertem upravené části české hymny.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 22, 27. 1., s. 22
Annotation: Glosa k vydání sborníku z konference (říjen 2000, FF MU Brno).
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 12, 15. 1., s. 16
Annotation: Glosa o členském zpravodaji Společnosti J. Mahena; koncem r. 2004 vyšlo 13. číslo, jehož podstatná část je věnována D. Jeřábkovi.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 7, 10. 1., s. 20
Annotation: Glosa k vydání 13. ročenky Společnosti F. X. Šaldy.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 3, 5. 1., s. 20
Annotation: Glosa; mj. o uvedené knize.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 1, 3. 1., s. 20
Annotation: Glosa k vydání.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 300, 28. 12., s. 20
Annotation: Glosa; kniha obsahuje i texty jiných autorů.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 290, 14. 12., s. 20
Annotation: Glosa.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 283, 6. 12., s. 20
Annotation: Glosa k vydání.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 15, 2004, č. 258, 5. 11., s. 23
Annotation: Glosa k 15. výročí úmrtí 7. 11.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 243, 18. 10., s. 22
Annotation: Glosa o 3. čísle časopisu.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 203, 31. 8., s. 24
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 187, 12. 8., s. 23
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 160, 12. 7., s. 9
Annotation: Glosa k vydávání knížek J. Foglara v Braillově písmu.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 56, 6. 3., s. 18
Annotation: Recenzní glosa.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 55, 6. 3., s. 12
Annotation: Recenzní glosa.
Article
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 50, 28. 2., s. 12
Annotation: Glosa o vzniku Blatného skladby inspirované básní S. Renaud Pojď duše ubohá, je čas jít.
Article