By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 102, 1987, č. 59, 12. 3., s. 5
Annotation: Komentář s citáty z projevů, zvl. referátu: Vlašín Štěpán; též polemická zmínka o příspěvku: Blahynka Milan, týkajícího se též jedné...
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 97, 1982, č. 47, 25. 2., s. 5
Annotation: Komentář ke 3. sjezdu: Svaz českých spisovatelů (Dobříš, 3.-4. 3.).
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 92, 1977, č. 57, 9. 3., s. 1, 5
Annotation: Komentář ke sjezdu.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 92, 1977, č. 53, 4. 3., s. 5
Annotation: Komentář ke sjezdu.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 88, 1973, č. 265, 7. 11., s. 5
Annotation: Komentář k protestnímu shromáždění SČS 23. 10. k chilským událostem.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 85, 1970, č. 107, 8. 5., s. 7
Annotation: Komentář k televizní reportáži Svědectví od Seiny s magnetofonovým záznamem odposlouchaných rozhovorů J. P.; formou otevřeného dopisu Oldřichovi...
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 82, 1967, č. 284, 26. 11., s. 5
Annotation: Komentář k editorově předmluvě.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 81, 1966, č. 158, 1. 7., s. 3; č. 160, 3. 7., s. 4; č. 161, 5. 7., s. 5
Annotation: Komentář tajemníka KV KSČ k rezoluci XIII. sjezdu KSČ k naléhavým otázkám dalšího rozvoje socialistické kultury.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 75, 1960, č. 136, 5. 6., s. 5
Annotation: Čtyři otištěné básně jsou doplněny komentářem.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 74, 1959, č. 31, 5. 2., s. 4
Annotation: Komentář k vydání posledního svazku sebraných spisů A. Jiráska a k celému několikaletému průběhu postupného vydávání Jiráskových spisů.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 274, 16. 11., s. 5
Annotation: Sloupek o návštěvě N. Katkova; s otiskem jeho básní o ČSR.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 245, 14. 10., s. 3
Annotation: Komentář ke dvěma otištěným příležitostným básním.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 53, 2. 3., s. 5
Annotation: Komentář ke stati M. Chrapčenka (Voprosy literatury, č. 4/1957) o vztahu mezi realistickou metodou a tvůrčí individualitou spisovatele. Komentář...
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 71, 1955, č. 60, 30. 7., s. 3
Annotation: Epigram je doplněn komentářem - stížností.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [65], 1949, č. 21, 26. 1., s. 3
Annotation: Komentář k potřebě číst a vzdělávat se.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 1, 1. 1., s. 9
Annotation: Komentář J. Štefla k jeho románu "Vrah duší".
Article