By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 105, 1990, č. 64, 16. 3., Příloha, s. 7
Annotation: Otištění jeho dopisu Josefu Ladovi z 12. 11. 1930 s žádostí o knihovnický plakát.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 291, 10. 12., s. 5
Annotation: S citací z dopisu, který zaslal J. T. autorovi článku a který vyjadřuje jeho názor na kritiku.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 242, 14. 10., s. 5
Annotation: S otištěním dosud nepublikovaného Mrštíkova dopisu: Kopřiva Emil z 6. 4. 1922.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 85, 1970, č. 209, 4. 9., s. 4
Annotation: Dopis čtenáře s návrhem na přejmenování Uherského Brodu na Brod Komenského.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 84, 1969, č. 162, 12. 7., s. 9
Annotation: Citováno z dopisů P. B. manželům Páleníkovým z Brumovic.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 82, 1967, č. 242, 8. 10., s. 3
Annotation: O korespondenci L. N. T. s Moravany; s výnatky z dopisů.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 123, 23. 5., s. 4
Annotation: K udělení státní ceny.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 213, 10. 9., s. 5.
Annotation: Zpráva, korespondence.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 198, 24. 8., s. 3.
Annotation: Článek obsahuje přetištěný telegram P.B.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 181, 4. 8., s. 3.
Annotation: Odpovědi na dotazy.
Article