By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1989, č. 254, 27. 10., s. 5
Annotation: O osudech: A. S., Neumann Stanislav Kostka a Machar Josef Svatopluk na konci 1. světové války.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 66, 1986, č. 36, 12. 2., s. 5
Annotation: Poznámka k vydání tří brožur poezie autorů: Nezval Vítězslav, Wolker Jiří, Závada Vilém, Neumann Stanislav Kostka.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 167, 18. 7., s. 5
Annotation: Neumann Stanislav Kostka; recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 13, 16. 1., s. 5
Annotation: Úvaha o vztahu avantgardy a realistické literatury ve dvacátých a třicátých letech; zejména o: Neumann Stanislav Kostka, Václavek Bedřich aj.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 56, 6. 3., s. 5
Annotation: Recenze přepracovaného vydání knihy Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, rozšířené o kapitoly věnované zvláště S. K. Neumannovi.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 19, 23. 1., s. 5
Annotation: Referát o výstavě Básník boje a lásky instalované ve Valdštejnském paláci.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 141, 18. 6., s. 2
Annotation: Glosa o sympoziu o moravském tvůrčím období S. K. N.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 134, 10. 6., s. 5
Annotation: Referát o pásmu O. Fencla a o dokumentárním snímku.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 132, 7. 6., s. 5
Annotation: Přehledová studie o životě, díle a odkazu S. K. N.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 131, 6. 6., s. 1
Annotation: Zpráva ČTK o odhalení pamětní desky a busty Karla Lidického na vile v Praze-Libni.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 130, 5. 6., s. 5
Annotation: Úryvek ze vstupního příspěvku.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 6, 8. 1., s. 5
Annotation: Referát o provedení symfonie J. Válka Romantická, inspirované životem a dílem S. K. N.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1974, č. 140, 15. 6., s. 5
Annotation: O vzájemném vlivu obou básníků; na základě rozboru úvahy J. W. Revolucionáři.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1974, č. 4, 5. 1., s. 5
Annotation: O živém odkazu básnického a teoretického díla J. W.; též o vývoji vztahu S. K. Neumanna k Wolkrovi.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 53, 1973, č. 118, 19. 5., s. 5
Annotation: Glosa k článku J. Taufra O literární pavlači (Literární měsíčník, č. 5)
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 52, 1972, č. 153, 1. 7., s. 4
Annotation: Článek k 25. výročí úmrtí 28.6.
Article
17
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 51, 1971, č. 79, 3. 4., příl. Haló sobota, č. 13, s. 3
Annotation: O komunistickém přesvědčení S. K. N.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 50, 1970, č. 222, 18. 9., s. 6
Annotation: O Ivanu Olbrachtovi, A. Staškovi, S. K. Neumannovi a J. Fučíkovi.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 50, 1970, č. 153, 30. 6., s. 4
Annotation: K 26. 6.; též o jeho přátelství s S. K. Neumannem.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 50, 1970, č. 135, 9. 6., s. 5
Annotation: O televizním pásmu sestaveném V. Vondrou k 95. výročí narození SKN.
Article