By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1980, č. 303, 23. 12., s. 3
Annotation: O semináři zástupců poboček Svazu českých spisovatelů.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1980, č. 238, 8. 10., s. 5
Annotation: O zájezdu členů SČS do Východoslovenského kraje.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 221, 18. 9., s. 5
Annotation: Přehledový článek o činnosti SČP při Českém literárním fondu.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 39, 15. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor o činnosti pobočky SČS v Severomoravském kraji.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1980, č. 303, 23. 1., s. 5
Annotation: O semináři zástupců poboček Svazu českých spisovatelů.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 12, 15. 1., s. 5
Annotation: O náplni práce některých poboček Svazu českých spisovatelů v minulém roce.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1979, č. 283, 30. 11., s. 5
Annotation: O dohodě o vzájemné spolupráci.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1979, č. 277, 23. 11., s. 5
Annotation: O práci klubu při jihomoravské pobočce SČS v Brně a o jeho spolupáci s nakladatelstvím Blok.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1979, č. 257, 31. 10., s. 5
Annotation: Rozhovor o 16. setkání představitelů spisovatelských svazů socialistických zemí v Bukurešti.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1979, č. 242, 13. 10., s. 1
Annotation: S předsedou Svazu čs. spisovatelů o návštěvě delegace čs. spisovatelů v SSSR.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1979, č. 230, 29. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor o spolupráci SČS se Svazem spisovatelů SSSR.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 222, 20. 9., s. 5
Annotation: Mj. o Českém literárním fondu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 92, 19. 4., s. 5
Annotation: O činnosti sdružení.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 88, 13. 4., s. 5
Annotation: O návštěvě delegace mladých českých spisovatelů u Pohraniční stráže v Domažlicích.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 49, 27. 2., s. 5
Annotation: O komisi pro práci s novými talenty při SČS.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 30, 5. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor s předsedou SČDU o pražském setkání představitelů divadelních svazů socialistického společenství v lednu 1979.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1978, č. 288, 6. 12., s. 5
Annotation: O činnosti pobočky SČS Severomoravského kraje.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1978, č. 273, 18. 11., s. 5
Annotation: O činnosti Svazu českých spisovatelů a o návštěvě delegace Svazu spisovatelů SSSR v Československu v rámci Dnů sovětské literatury.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 222, 20. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím tajemníkem Svazu čes. dramatických umělců o plánech činnosti.
Article