By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 263, 9. 11., s. 1 a 4
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 155, 8. 7., s. 7
Annotation: Rozhovor s účastníkem konference o ruské literatuře viděné ve světovém kontextu 20. století, konané v Moskvě.
Article
4
5
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 71, 1990, č. 292, 13. 12., s. 4
Annotation: Anketa u příležitosti ustavujícího kongresu: Evropský kulturní klub; mj. odpovídali Holub Miroslav, Granin Daniil.
Article
6
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 147, 25. 6., s. 4
Annotation: Komentovaný úryvek z analýzy psané pro potřeby Brežněv Leonid Iljič a otiskované v časopise Sovětská literatura, 1964, poslední ze tří částí...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 69, 1989, č. 153, 1. 7., s. 5
Annotation: Reportáž z mezinárodního setkání spisovatelů na Puškinských horách; Svaz československých spisovatelů za českou stranu zastupoval autor článku.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 217, 14. 9., s. 5
Annotation: Článek ředitele o historii a současném programu: Lidové nakladatelství; k 40. výročí jeho založení.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 161, 11. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti 6. mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 148, 25. 6., s. 5
Annotation: Referát o akci (Terezín, červen).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 127, 1. 6., s. 5
Annotation: Recenze sborníku příspěvků anglicky a rusky píšících autorů.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 120, 24. 5., s. 5
Annotation: K práci na projektu Dějiny československo-sovětských kulturních a literárních vztahů v období 1918-1945 (připravován k vydání Lidovým nakladatelstvím),...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1987, č. 258, 3. 11., s. 1
Annotation: Glosa.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 113, 18. 5., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím sovětské delegace na II. sjezdu Svazu československýxh spisovatelů.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 83, 9. 4., s. 5
Annotation: Rozhovor s redaktorkami: Lidové nakladatelství a šéfredaktorem nakladatelství Odeon o vydávání knih ruské a sovětské literatury a jejich recepci.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 60, 13. 3., s. 5
Annotation: Poznámka k vydání; rusistická ročenka obsahuje mj. i bohemistické informace.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 9, 13. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor se členem redakční rady časopisu Literaturnaja gazeta o úloze literární kritiky.
Article